Terms & Policies

BBQ Junkie, gevestigd in Mijdrecht

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

BBQ Junkie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BBQ Junkie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- BBQ Junkie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- BBQ Junkie volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BBQ Junkie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BBQ Junkie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via [email protected].

Delen van persoonsgegevens met derden

BBQ Junkie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BBQ Junkie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BBQ Junkie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BBQ Junkie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die op BBQ Junkie worden gebruikt:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BBQ Junkie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BBQ Junkie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BBQ Junkie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Mediavine Programmatic Advertising (Versie 1.1)

De website werkt samen met Mediavine om op de website verschijnende op interesse gebaseerde advertenties van derden te beheren. Mediavine serveert inhoud en advertenties wanneer u de website bezoekt, die mogelijk gebruikmaken van first- en third-party cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de webserver naar uw computer of mobiele apparaat (hierna in dit beleid aangeduid als een "apparaat") wordt gestuurd, zodat een website zich enkele gegevens over uw browseactiviteit op de website kan herinneren.

First-party cookies worden aangemaakt door de website die u bezoekt. Een third-party cookie wordt vaak gebruikt in gedragsgerichte advertenties en analyses en wordt aangemaakt door een domein anders dan de website die u bezoekt. Third-party cookies, tags, pixels, beacons en andere soortgelijke technologieën (gezamenlijk "Tags" genoemd) kunnen op de website worden geplaatst om interactie met advertentie-inhoud te monitoren en advertenties te targeten en optimaliseren. Elke internetbrowser heeft functionaliteit waarmee u zowel first- als third-party cookies kunt blokkeren en de cache van uw browser kunt wissen. De "help"-functie in de menubalk van de meeste browsers vertelt u hoe u nieuwe cookies kunt weigeren, meldingen kunt ontvangen van nieuwe cookies, bestaande cookies kunt uitschakelen en de cache van uw browser kunt wissen. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u de informatie raadplegen op All About Cookies.

Zonder cookies kunt u mogelijk geen volledig gebruik maken van de inhoud en functies van de website. Houd er rekening mee dat het weigeren van cookies niet betekent dat u geen advertenties meer zult zien wanneer u onze site bezoekt. In het geval dat u zich afmeldt, ziet u nog steeds niet-gepersonaliseerde advertenties op de website.

De website verzamelt de volgende gegevens met behulp van een cookie bij het tonen van gepersonaliseerde advertenties:

  • IP-adres
  • Type besturingssysteem
  • Versie van het besturingssysteem
  • Type apparaat
  • Taal van de website
  • Type webbrowser
  • E-mail (in gehashte vorm)

Mediavine Partners (bedrijven hieronder vermeld met wie Mediavine gegevens deelt) kunnen ook deze gegevens gebruiken om te koppelen aan andere eindgebruikersinformatie die de partner onafhankelijk heeft verzameld om gerichte advertenties te leveren. Mediavine Partners kunnen ook afzonderlijk gegevens verzamelen over eindgebruikers uit andere bronnen, zoals advertentie-IDs of pixels, en die gegevens koppelen aan gegevens die zijn verzameld door Mediavine-uitgevers om op interesse gebaseerde advertenties te bieden over uw online ervaring, inclusief apparaten, browsers en apps. Deze gegevens omvatten gebruiksgegevens, cookie-informatie, apparaatinformatie, informatie over interacties tussen gebruikers en advertenties en websites, geolocatiegegevens, verkeersgegevens en informatie over de verwijzingsbron van een bezoeker naar een bepaalde website. Mediavine Partners kunnen ook unieke ID's aanmaken om doelgroepsegmenten te creëren, die worden gebruikt voor gerichte advertenties.

Als u meer informatie wilt over deze praktijk en uw keuzes om u aan te melden of af te melden voor deze gegevensverzameling, bezoek dan de National Advertising Initiative opt-out pagina. U kunt ook de Digital Advertising Alliance-website en de Network Advertising Initiative-website bezoeken voor meer informatie over op interesse gebaseerde advertenties. U kunt de AppChoices-app downloaden op Digital Advertising Alliance's AppChoices-app om u af te melden in verband met mobiele apps, of de platformregelaars op uw mobiele apparaat gebruiken om u af te melden.

Voor specifieke informatie over Mediavine Partners, de gegevens die elk verzamelt en hun gegevensverzamelings- en privacybeleid, bezoek Mediavine Partners.